20 sierpnia 2017
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Błąd
 • XML Parsing Error at 2:32. Error 76: Mismatched tag

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA STATUTOWEGO ZA ROK 2009

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA STATUTOWEGO ZA ROK 2009

Polski Związek Głuchych

Oddział Opolski

Informacje ogólne

            Oddział Opolski Polskiego Związku Głuchych prowadzi działalność od dnia 09.12.2000r.:

 • Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących funkcjonuje w Opolu przy ul. 1 Maja 21/1;
 • Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą Słuchu funkcjonuje w Opolu ul. 1 Maja 17/3.

Koła Terenowe Oddziału Opolskiego PZG:

 • KT PZG w Opolu ul. 1 Maja 21
 • KT PZG w Nysie ul. Moniuszki 5
 • KT PZG w Kluczborku ul. Sportowa 1
 • KT PZG w Kędzierzynie Koźlu ul. Dąbrowskiego 2
 • KT PZG W Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 16

 W każdym z wymienionych KT O/Opolskiego PZG działają świetlice dla dorosłych osób niesłyszących.

 

Rehabilitacja dorosłych inwalidów słuchu

Usługi grupowe

Pracownicy Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Opolu oraz Kół Terenowych w ścisłej współpracy z Zarządem O/Opolskiego PZG w Opolu, przeprowadzili w roku 2009 szereg imprez i zajęć grupowych dla członków Oddziału. Spotkania miały charakter:

1.  Kulturalno-oświatowy:

 • 18.01; 15.02; 15.03; 26.04; 17.05; 14.06- „Klub Filmowy” – spotkania organizowane w sali Uniwersytetu Opolskiego. Odbyła się prezentacja następujących filmów:
  • „Czekolada”;
  • „Patch Adams”;
  • „Prawdziwa historia”;
  • Dziewczyny z kalendarza”;
  • „Gwiezdny pył”;
  • „Mamma Mia”

W spotkaniach łącznie uczestniczyło 55 osób.

 • 23.10.2009 i 20.11.2009 – zorganizowano spotkania filmowe w Bibliotece Zbiorów Obcojęzycznych w Opolu. Odbyła się projekcja filmów:
 • „Mój najlepszy przyjaciel”;
 • „Młode wino”

Liczba osób uczestniczących: 25.

 •  cykl spotkań z radnym Rady Miasta Nysa zajmującym się problematyką osób niepełnosprawnych;
 •  prelekcje przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej; tematyka związana z ubezpieczeniami i programami emerytalnymi;
 •  współpraca z Nyskim Domem Kultury, udział w fotograficznych sprawozdaniach z podróży po Turcji i Syrii oraz w wernisażach (fotografia, malarstwo, grafika) organizowanych przez Muzeum w Nysie.
 • Koła zainteresowań
  • sekcja video-kamera – przybliżanie tematyki ochrony zdrowia i promocji Polskiego Języka Migowego
  • szachowe
  • komputerowe
  •  czytelnicze – prowadzenie bibliotekiPrelekcje na temat ochrony zdrowia (choroba wieńcowa, zawał serca, szkodliwość palenia, uzależnienia);
 • 06.11.2009 – warsztaty fotograficzne. Udział wzięło 14 osób.
 • Zwiedzanie wystawy WORD PRESS FOTO 
 • 13.12.2009 – KT PZG w Opolu zorganizowało spotkanie Mikołajkowe dla dzieci, których rodzice są członkami KT PZG. Impreza odbyła się w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, gdzie prezentowany był spektakl „Mr. Scrooge”, tłumaczony na język migowy. W spotkaniu udział wzięło 30 osób.

 

2.  Integracyjno-okolicznościowy:

 •  28.03.2009r zorganizowana została wycieczka do położonego w okolicach Opola gospodarstwa agroturystycznego. W czasie pobytu w Przysieczy u państwa Lipińskich świętowano Dzień Kobiet i witano wiosnę. Odbyła się:
 • 1,5 h wycieczka zaprzęgami konnymi,
 • zwiedzanie całego gospodarstwa wraz z podziwianiem licznych zwierząt,
 • przejażdżki konne dla dzieci,
 • spacer do okolicznych stawów
 • ognisko z poczęstunkiem.

W imprezie uczestniczyły 34 osoby.

 • Spotkania z okazji dnia Kobiet w KT O/Opolskiego PZG połączone z poczęstunkiem, kwiatami dla pań oraz w Nysie wizyta w „salonie piękności”;
 • Międzynarodowy Dzień Głuchego - spotkania okolicznościowe w Kołach Terenowych
 • 03-04.10.2009 – KT PZG w Opolu zorganizowało imprezę sportowo – turystyczno – rekreacyjną, z okazji „Międzynarodowego Dnia Głuchego”. Jej realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Miejscem realizacji zadania był kompleks Jezior Turawskich z noclegiem w ośrodku Rybaczówka.

W projekcie wzięło udział 25 osób niepełnosprawnych, będących członkami Polskiego Związku Głuchych KT w Opolu.

 • Spotkania Andrzejkowe
 • 03.12.2009 – Impreza integracyjna z okazji Dnia Niepełnosprawnego. Miejsce realizacji Fundacja „Dom” ul. Mielęckiego, Opole.
 • Paczki z okazji Mikołaja dla dzieci członków O/Opolskiego PZG
 • Imprezy sylwestrowo-noworoczne

 

3.  Sportowo -rekreacyjno-turystyczny:

 • 03.04.2009 – w ramach spotkań w Świetlicy zostało zorganizowane spotkanie z pracownikami biura podróży „Almatur”. Tematyka spotkania została dostosowana do zainteresowań uczestników i obejmowała ofertę wypoczynku we Włoszech w Rimini oraz Cesenatico.

W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.

 •  Kolonia i obóz integracyjny dla młodzieży niesłyszącej i słyszącej z Polski został zorganizowany przez biuro podróży Almatur Opole we współpracy z Oddziałem Opolskim Polskiego Związku Głuchych, który uczestniczył w przeprowadzeniu rekrutacji, przygotowaniu programu oraz rekomendował kadrę surdopedagogiczną. Głównym celem obozu była integracja młodzieży niesłyszącej i słyszącej, możliwość odpoczynku i zwiedzenia Włoskiej Riwiery Adriatyckiej. W obozie uczestniczyło 10 osób niesłyszących z całej Polski.

Termin: 17.08 -26.08.2009

Miejsce: Włochy – Riwiera Adriatycka, Cesenatico

 • 09-10.05.2009 KT PZG w Opolu  zorganizowało  imprezę sportowo – turystyczno – rekreacyjną: „Pierwsze kroki w skale”. Jej realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Miejscem realizacji zadania były Góry Sokole w paśmie Rudaw Janowickich. Osoby niesłyszące uczestniczyły w następujących zajęciach:
  • Nauka zakładania uprzęży i kasków ochronnych;
  • Zjazdy na linach ze stanowisk asekuracyjnych tzw. „tyrolka”;
  • Przejście szlakiem na punkt widokowy: Góra Krzyżowa, Sokolik;
  • Zajęcia z zakresu wspinaczki: każdy uczestnik przebył trzy trasy wspinaczkowe o różnym stopniu trudności;
  • korzystanie z kolejek transportowych zamontowanych ze stanowisk wysokościowych.

W imprezie uczestniczyło 15 osób.

 • 26.06.2009 – w ramach spotkań w Świetlicy KT w Opolu zorganizowało spotkanie z panem Sławkiem Szotą, aktywnym członkiem Opolskiego Klubu Rowerowego „Rajder”. Tematyka spotkania:
 • Turystyka rowerowa sposobem ciekawego spędzania wolnego czasu;
 • Pokaz zdjęć z imprez i wycieczek rowerowych;
 • Prezentacja sprzętu rowerowego;
 • Przedstawienie oferty Klubu „Rajder”.

W spotkaniu uczestniczyło 17 osób.

 • 05-12.09.2009 – zorganizowano i zrealizowano 7 dniowy integracyjno-wypoczynkowy wyjazd nad Morze Bałtyckie do Dźwirzyna. W ramach wypoczynku odbyło się:
  • Zwiedzanie Kołobrzegu i Dźwirzyna;
  •  rejs statkiem;
  • dwa ogniska i dwie dyskoteki;
  • wycieczki rowerowe
  • rozgrywki sportowe.

W imprezie uczestniczyło 100 osób

 • VI Indywidualne Mistrzostwa Niesłyszących w Tenisie Stołowym zorganizowane przez KT PZG w Strzelcach Opolskich.

     Udział wzięło 15 osób.

 • Kędzierzyńsko-Kozielskie Rajdy Rowerowe Niesłyszących 2009 - 

           KT PZG w Kędzierzynie-Koźlu, dzięki dofinansowaniu ze środków          PFRON za pośrednictwem PCPR w Kędzierzynie-Koźlu, zorganizowało cykliczną imprezę obejmującą 5 rajdów rowerowych po okolicach Kędzierzyna-Koźla: 14.06.2009, 02.08.2009, 16.08.2009, 30.08.2009, 20.09.2009 r.

 • Współudział niesłyszących z KT PZG Nysa w działaniach tamtejszego PTTK:

- cykliczna impreza turystów brzeskich i oławskich na terenie grodziska Ryczyn;

- wycieczka w Góry Stołowe;

- wycieczka w Karkonosze

4. Współpraca z Duszpasterstwem Osób Niesłyszących

Polski Związek Głuchych Oddział Opolski prowadził w roku 2009 stałą współpracę z Duszpasterstwem Osób Niesłyszących. W każdym KT odbywały się:

 • 2 razy w miesiącu Msze Święte;
 •  pielgrzymki do: Piekar Śląskich, Częstochowy, Lichenia, na Górę Św. Anny;
 • Spotkania wielkanocne i opłatkowe.

5. Inne ważne inicjatywy:

 • Bank żywności – dzięki współpracy ze Związkiem Emerytów i Rencistów w Nysie w miesiącach wrzesień-grudzień 2009r. z tej formy pomocy skorzystało 30 osób. Wydano 120kg makaronu, 62kg cukru, 50kg płatków kukurydzianych, 240l mleka, 60 słoików dżemu i 90kg mąki.
 • Propagowanie w środowisku lokalnym problematyki osób niesłyszących:
  •  kursy języka miganego: odbyły się zajęcia obejmujące 6 grup KSS1 i 1 grupę KSS2
  •  zajęcia fakultatywne z zakresu języka miganego realizowane w Państwowej Wyższej szkole Medycznej w Opolu
  •  Pracownicy PZG Oddziału Opolskiego propagowali problematykę związaną z funkcjonowaniem osób niesłyszących wśród różnych grup zawodowych. W październiku i listopadzie 2009 roku zostaliśmy zaproszeni na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, do pracowników PKP i Straży Pożarnej. W ramach spotkań prezentowaliśmy następującą tematykę:
   • Co to znaczy być osoba niesłyszącą?
   • Klasyfikacja uszkodzeń słuchu ( wskazanie ogromnej różnorodności w obrębie jednej niepełnosprawności)
   • Zwrócenie szczególnej uwagi na osoby z uszkodzeniem powyżej 90 dB
   •  Język Migowy jako naturalny język społeczności Głuchych
   • Tożsamość środowiskowa i kulturowa Głuchych
   • Zasady skutecznej komunikacji, jakie należy zastosować w sytuacjach zagrożenia życia
   • PZG Oddział Opolski zorganizował szkolenie przeznaczone dla pracowników i wolontariuszy PZG, przygotowujące do prowadzenia programów edukacyjno-korekcyjnych ze sprawcami i ofiarami przemocy domowej według Modelu z Duluth. Szkolenie obejmowało 50 godzin zajęć. Odbyło się w dwóch zjazdach:

29-31.05.2009 - Warsztaty z zakresu pomocy dla ofiar przemocy, które  prowadziła pani Marta Ziemska

 5-7.06.2009 - Warsztaty z zakresu pomocy dla sprawców przemocy domowej, które prowadził pan Marek Prejzner.

Osoby prowadzące zajęcia są współpracownikami Fundacji im. Stefana Batorego.

 

 Zadania realizowane ze środków PFRON:

1. "PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB DOROSŁYCH Z USZKODZONYM   SŁUCHEM  W   PLACÓWKACH POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH"

Liczba BO objętych wsparciem projektu za okres sprawozdawczy – 125

Liczba usług indywidualnych – 4410

Liczba usług grupowych – 259

2. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.”

Liczba BO objętych wsparciem projektu za okres sprawozdawczy – 104

Liczba godzin szkoleniowych – 60

3. „ Szkolenia rodziców, opiekunów, nauczycieli i wolontariuszy w zakresie umiejętności udzielania pomocy dzieciom i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem”

Liczba BO objętych wsparciem projektu za okres sprawozdawczy – 43 osób

Zorganizowano 1 kurs języka migowego KSS1 – 60 godzin dydaktycznych, w którym wzięło udział 15 osób

Zorganizowano 24 warsztaty tematyczne, w których łącznie wzięło udział 43 osoby

4. "DZIAŁANIA NA RZECZ PRZYWRÓCENIA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH NA RYNEK PRACY -  POTRZEBNI  W  PRACY"

Liczba BO objętych wsparciem projektu za okres sprawozdawczy – 128

Liczba udzielonych porad – 298

5. „ ZNAM SWOJE PRAWA – WSPARCIE OSÓB Z USZKODZONYM NARZĄDEM SŁUCHU”. 

Zadanie realizowane ze środków PFRON , w ramach umowy pomiędzy Województwem Opolskim a Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Opolskim, w okresie od 01.08.2009 do 30.11.2009.

 Obejmowało prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego raz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 105 osób, udzielono 110 porad.

 

Rehabilitacja dorosłych inwalidów słuchu

Usługi indywidualne

Pracownicy  Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Opolu oraz Kół Terenowych świadczyli w roku 2009 następujące rodzaje usług dotyczących spraw indywidualnych:

 • Prawne:

 – porady i wsparcie dotyczące ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych, możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON w ramach programów likwidacji barier: technicznych, architektonicznych i komunikacyjnych, dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz aparatów słuchowych.

- pomoc w pisaniu odwołań

- pomoc w załatwianiu spraw sądowych: rodzinnych, spadkowych, karnych, cywilnych

- pomoc w uzyskaniu należnych świadczeń ( ZUS)

 • Zatrudnienie i praca:

- pomoc w rejestracji i współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie ofert pracy i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, z których mogą skorzystać osoby niesłyszące.

- Stała współpraca z pracodawcami osób  niesłyszących, aktywnych zawodowo.

 • Ochrona zdrowia:

- udział w wizytach, tłumaczenie zaleceń lekarskich i pielęgniarskich

- współpraca z lekarzami różnych specjalności: internista, kardiolog, neurolog, pediatra, psychiatra, okulista, laryngolog, rehabilitant

 • Socjalno-bytowe:

- współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej,

- współpraca z PCPR

- pomoc w staraniu się o zasiłki i dodatki

 • Karne:

- stała  współpraca z dzielnicowymi

- wsparcie w sprawach sadowych

- współpraca z prawnikiem

 • Dotyczące nauki, wychowania i rehabilitacji dzieci:

- współpraca z przedszkolami, szkołami, w których uczą się dzieci osób niesłyszących

- wsparcie w sytuacjach trudnych: udział w spotkaniach z wychowawcą, pomoc w odrabianiu zadań domowych, rozwiązywanie problemów wychowawczych

 • Życia codziennego:

- wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych sąsiedzkich

- współpraca z urzędami ( Urząd Miasta Opola, PZU, Poczta Polska, Urząd Skarbowy)

- wywiady środowiskowe

- pomoc w realizacji opłat i rozwiązywanie bieżących problemów ( prąd, gaz, czynsz, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne itp.)

- załatwianie bieżących spraw przez telefon

- tłumaczenie treści pism urzędowych, wszelkiego rodzaju umów

      - pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych, podań, wniosków, listów

      - tłumaczenie i omawianie programów telewizyjnych

      - tłumaczenie i omawianie artykułów prasowych.

                    

     

Koła terenowe










Oferty pracy

 • Firma „ZAJSERT”
  Firma „ZAJSERT” Zakład Pracy Chronionej zatrudni osoby niesłyszące. Rodzaj pracy: sprzątanie...
 • 1
 • 2

Pogoda w Opolu

°F | °C
invalid location provided

Statystyka

Użytkowników : 7
Artykułów : 46
Odsłon : 17489
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

ARCHIWUM      strona główna     kontakt     mapa serwisu      dla pracowników