21 sierpnia 2019
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Błąd
 • XML Parsing Error at 2:32. Error 76: Mismatched tag

CZʦ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA STATUTOWEGO ZA ROK 2009

Polski Zwizek Guchych

Oddzia Opolski

Informacje oglne

            Oddzia Opolski Polskiego Zwizku Guchych prowadzi dziaalno od dnia 09.12.2000r.:

 • Orodek Rehabilitacji i Wsparcia Spoecznego Niesyszcych funkcjonuje w Opolu przy ul. 1 Maja 21/1;
 • Specjalistyczny Orodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Modziey z wad Suchu funkcjonuje w Opolu ul. 1 Maja 17/3.

Koa Terenowe Oddziau Opolskiego PZG:

 • KT PZG w Opolu ul. 1 Maja 21
 • KT PZG w Nysie ul. Moniuszki 5
 • KT PZG w Kluczborku ul. Sportowa 1
 • KT PZG w Kdzierzynie Kolu ul. Dbrowskiego 2
 • KT PZG W Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 16

 W kadym z wymienionych KT O/Opolskiego PZG dziaaj wietlice dla dorosych osb niesyszcych.

 

Rehabilitacja dorosych inwalidw suchu

Usugi grupowe

Pracownicy Orodka Rehabilitacji i Wsparcia Spoecznego Niesyszcych w Opolu oraz K Terenowych w cisej wsppracy z Zarzdem O/Opolskiego PZG w Opolu, przeprowadzili w roku 2009 szereg imprez i zaj grupowych dla czonkw Oddziau. Spotkania miay charakter:

1.  Kulturalno-owiatowy:

 • 18.01; 15.02; 15.03; 26.04; 17.05; 14.06- ?Klub Filmowy? ? spotkania organizowane w sali Uniwersytetu Opolskiego. Odbya si prezentacja nastpujcych filmw:
  • ?Czekolada?;
  • ?Patch Adams?;
  • ?Prawdziwa historia?;
  • Dziewczyny z kalendarza?;
  • ?Gwiezdny py?;
  • ?Mamma Mia?

W spotkaniach cznie uczestniczyo 55 osb.

 • 23.10.2009 i 20.11.2009 ? zorganizowano spotkania filmowe w Bibliotece Zbiorw Obcojzycznych w Opolu. Odbya si projekcja filmw:
 • ?Mj najlepszy przyjaciel?;
 • ?Mode wino?

Liczba osb uczestniczcych: 25.

 •  cykl spotka z radnym Rady Miasta Nysa zajmujcym si problematyk osb niepenosprawnych;
 •  prelekcje przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej; tematyka zwizana z ubezpieczeniami i programami emerytalnymi;
 •  wsppraca z Nyskim Domem Kultury, udzia w fotograficznych sprawozdaniach z podry po Turcji i Syrii oraz w wernisaach (fotografia, malarstwo, grafika) organizowanych przez Muzeum w Nysie.
 • Koa zainteresowa
  • sekcja video-kamera ? przyblianie tematyki ochrony zdrowia i promocji Polskiego Jzyka Migowego
  • szachowe
  • komputerowe
  •  czytelnicze ? prowadzenie bibliotekiPrelekcje na temat ochrony zdrowia (choroba wiecowa, zawa serca, szkodliwo palenia, uzalenienia);
 • 06.11.2009 ? warsztaty fotograficzne. Udzia wzio 14 osb.
 • Zwiedzanie wystawy WORD PRESS FOTO 
 • 13.12.2009 ? KT PZG w Opolu zorganizowao spotkanie Mikoajkowe dla dzieci, ktrych rodzice s czonkami KT PZG. Impreza odbya si w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, gdzie prezentowany by spektakl ?Mr. Scrooge?, tumaczony na jzyk migowy. W spotkaniu udzia wzio 30 osb.

 

2.  Integracyjno-okolicznociowy:

 •  28.03.2009r zorganizowana zostaa wycieczka do pooonego w okolicach Opola gospodarstwa agroturystycznego. W czasie pobytu w Przysieczy u pastwa Lipiskich witowano Dzie Kobiet i witano wiosn. Odbya si:
 • 1,5 h wycieczka zaprzgami konnymi,
 • zwiedzanie caego gospodarstwa wraz z podziwianiem licznych zwierzt,
 • przejadki konne dla dzieci,
 • spacer do okolicznych staww
 • ognisko z poczstunkiem.

W imprezie uczestniczyy 34 osoby.

 • Spotkania z okazji dnia Kobiet w KT O/Opolskiego PZG poczone z poczstunkiem, kwiatami dla pa oraz w Nysie wizyta w ?salonie piknoci?;
 • Midzynarodowy Dzie Guchego - spotkania okolicznociowe w Koach Terenowych
 • 03-04.10.2009 ? KT PZG w Opolu zorganizowao imprez sportowo ? turystyczno ? rekreacyjn, z okazji ?Midzynarodowego Dnia Guchego?. Jej realizacja bya moliwa dziki pozyskaniu dofinansowania ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osb niepenosprawnych. Miejscem realizacji zadania by kompleks Jezior Turawskich z noclegiem w orodku Rybaczwka.

W projekcie wzio udzia 25 osb niepenosprawnych, bdcych czonkami Polskiego Zwizku Guchych KT w Opolu.

 • Spotkania Andrzejkowe
 • 03.12.2009 ? Impreza integracyjna z okazji Dnia Niepenosprawnego. Miejsce realizacji Fundacja ?Dom? ul. Mielckiego, Opole.
 • Paczki z okazji Mikoaja dla dzieci czonkw O/Opolskiego PZG
 • Imprezy sylwestrowo-noworoczne

 

3.  Sportowo -rekreacyjno-turystyczny:

 • 03.04.2009 ? w ramach spotka w wietlicy zostao zorganizowane spotkanie z pracownikami biura podry ?Almatur?. Tematyka spotkania zostaa dostosowana do zainteresowa uczestnikw i obejmowaa ofert wypoczynku we Woszech w Rimini oraz Cesenatico.

W spotkaniu uczestniczyo 15 osb.

 •  Kolonia i obz integracyjny dla modziey niesyszcej i syszcej z Polski zosta zorganizowany przez biuro podry Almatur Opole we wsppracy z Oddziaem Opolskim Polskiego Zwizku Guchych, ktry uczestniczy w przeprowadzeniu rekrutacji, przygotowaniu programu oraz rekomendowa kadr surdopedagogiczn. Gwnym celem obozu bya integracja modziey niesyszcej i syszcej, moliwo odpoczynku i zwiedzenia Woskiej Riwiery Adriatyckiej. W obozie uczestniczyo 10 osb niesyszcych z caej Polski.

Termin: 17.08 -26.08.2009

Miejsce: Wochy ? Riwiera Adriatycka, Cesenatico

 • 09-10.05.2009 KT PZG w Opolu  zorganizowao  imprez sportowo ? turystyczno ? rekreacyjn: ?Pierwsze kroki w skale?. Jej realizacja bya moliwa dziki pozyskaniu dofinansowania ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji osb Niepenosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osb niepenosprawnych. Miejscem realizacji zadania byy Gry Sokole w pamie Rudaw Janowickich. Osoby niesyszce uczestniczyy w nastpujcych zajciach:
  • Nauka zakadania uprzy i kaskw ochronnych;
  • Zjazdy na linach ze stanowisk asekuracyjnych tzw. ?tyrolka?;
  • Przejcie szlakiem na punkt widokowy: Gra Krzyowa, Sokolik;
  • Zajcia z zakresu wspinaczki: kady uczestnik przeby trzy trasy wspinaczkowe o rnym stopniu trudnoci;
  • korzystanie z kolejek transportowych zamontowanych ze stanowisk wysokociowych.

W imprezie uczestniczyo 15 osb.

 • 26.06.2009 ? w ramach spotka w wietlicy KT w Opolu zorganizowao spotkanie z panem Sawkiem Szot, aktywnym czonkiem Opolskiego Klubu Rowerowego ?Rajder?. Tematyka spotkania:
 • Turystyka rowerowa sposobem ciekawego spdzania wolnego czasu;
 • Pokaz zdj z imprez i wycieczek rowerowych;
 • Prezentacja sprztu rowerowego;
 • Przedstawienie oferty Klubu ?Rajder?.

W spotkaniu uczestniczyo 17 osb.

 • 05-12.09.2009 ? zorganizowano i zrealizowano 7 dniowy integracyjno-wypoczynkowy wyjazd nad Morze Batyckie do Dwirzyna. W ramach wypoczynku odbyo si:
  • Zwiedzanie Koobrzegu i Dwirzyna;
  •  rejs statkiem;
  • dwa ogniska i dwie dyskoteki;
  • wycieczki rowerowe
  • rozgrywki sportowe.

W imprezie uczestniczyo 100 osb

 • VI Indywidualne Mistrzostwa Niesyszcych w Tenisie Stoowym zorganizowane przez KT PZG w Strzelcach Opolskich.

     Udzia wzio 15 osb.

 • Kdzierzysko-Kozielskie Rajdy Rowerowe Niesyszcych 2009 - 

           KT PZG w Kdzierzynie-Kolu, dziki dofinansowaniu ze rodkw          PFRON za porednictwem PCPR w Kdzierzynie-Kolu, zorganizowao cykliczn imprez obejmujc 5 rajdw rowerowych po okolicach Kdzierzyna-Kola: 14.06.2009, 02.08.2009, 16.08.2009, 30.08.2009, 20.09.2009 r.

 • Wspudzia niesyszcych z KT PZG Nysa w dziaaniach tamtejszego PTTK:

- cykliczna impreza turystw brzeskich i oawskich na terenie grodziska Ryczyn;

- wycieczka w Gry Stoowe;

- wycieczka w Karkonosze

4. Wsppraca z Duszpasterstwem Osb Niesyszcych

Polski Zwizek Guchych Oddzia Opolski prowadzi w roku 2009 sta wspprac z Duszpasterstwem Osb Niesyszcych. W kadym KT odbyway si:

 • 2 razy w miesicu Msze wite;
 •  pielgrzymki do: Piekar lskich, Czstochowy, Lichenia, na Gr w. Anny;
 • Spotkania wielkanocne i opatkowe.

5. Inne wane inicjatywy:

 • Bank ywnoci ? dziki wsppracy ze Zwizkiem Emerytw i Rencistw w Nysie w miesicach wrzesie-grudzie 2009r. z tej formy pomocy skorzystao 30 osb. Wydano 120kg makaronu, 62kg cukru, 50kg patkw kukurydzianych, 240l mleka, 60 soikw demu i 90kg mki.
 • Propagowanie w rodowisku lokalnym problematyki osb niesyszcych:
  •  kursy jzyka miganego: odbyy si zajcia obejmujce 6 grup KSS1 i 1 grup KSS2
  •  zajcia fakultatywne z zakresu jzyka miganego realizowane w Pastwowej Wyszej szkole Medycznej w Opolu
  •  Pracownicy PZG Oddziau Opolskiego propagowali problematyk zwizan z funkcjonowaniem osb niesyszcych wrd rnych grup zawodowych. W padzierniku i listopadzie 2009 roku zostalimy zaproszeni na szkolenia podnoszce kwalifikacje zawodowe, do pracownikw PKP i Stray Poarnej. W ramach spotka prezentowalimy nastpujc tematyk:
   • Co to znaczy by osoba niesyszc?
   • Klasyfikacja uszkodze suchu ( wskazanie ogromnej rnorodnoci w obrbie jednej niepenosprawnoci)
   • Zwrcenie szczeglnej uwagi na osoby z uszkodzeniem powyej 90 dB
   •  Jzyk Migowy jako naturalny jzyk spoecznoci Guchych
   • Tosamo rodowiskowa i kulturowa Guchych
   • Zasady skutecznej komunikacji, jakie naley zastosowa w sytuacjach zagroenia ycia
   • PZG Oddzia Opolski zorganizowa szkolenie przeznaczone dla pracownikw i wolontariuszy PZG, przygotowujce do prowadzenia programw edukacyjno-korekcyjnych ze sprawcami i ofiarami przemocy domowej wedug Modelu z Duluth. Szkolenie obejmowao 50 godzin zaj. Odbyo si w dwch zjazdach:

29-31.05.2009 - Warsztaty z zakresu pomocy dla ofiar przemocy, ktre  prowadzia pani Marta Ziemska

 5-7.06.2009 - Warsztaty z zakresu pomocy dla sprawcw przemocy domowej, ktre prowadzi pan Marek Prejzner.

Osoby prowadzce zajcia s wsppracownikami Fundacji im. Stefana Batorego.

 

 Zadania realizowane ze rodkw PFRON:

1. "PROWADZENIE REHABILITACJI OSB DOROSYCH Z USZKODZONYM   SUCHEM  W   PLACWKACH POLSKIEGO ZWIZKU GUCHYCH"

Liczba BO objtych wsparciem projektu za okres sprawozdawczy ? 125

Liczba usug indywidualnych ? 4410

Liczba usug grupowych ? 259

2. ?Organizowanie i prowadzenie szkole, kursw, warsztatw, grup rodowiskowego wsparcia oraz zespow aktywnoci spoecznej dla osb niepenosprawnych - aktywizujcych zawodowo i spoecznie te osoby.?

Liczba BO objtych wsparciem projektu za okres sprawozdawczy ? 104

Liczba godzin szkoleniowych ? 60

3. ? Szkolenia rodzicw, opiekunw, nauczycieli i wolontariuszy w zakresie umiejtnoci udzielania pomocy dzieciom i osobom dorosym z uszkodzonym suchem?

Liczba BO objtych wsparciem projektu za okres sprawozdawczy ? 43 osb

Zorganizowano 1 kurs jzyka migowego KSS1 ? 60 godzin dydaktycznych, w ktrym wzio udzia 15 osb

Zorganizowano 24 warsztaty tematyczne, w ktrych cznie wzio udzia 43 osoby

4. "DZIAANIA NA RZECZ PRZYWRCENIA OSB NIESYSZCYCH NA RYNEK PRACY -  POTRZEBNI  W  PRACY"

Liczba BO objtych wsparciem projektu za okres sprawozdawczy ? 128

Liczba udzielonych porad ? 298

5. ? ZNAM SWOJE PRAWA ? WSPARCIE OSB Z USZKODZONYM NARZDEM SUCHU?. 

Zadanie realizowane ze rodkw PFRON , w ramach umowy pomidzy Wojewdztwem Opolskim a Polskim Zwizkiem Guchych Oddziaem Opolskim, w okresie od 01.08.2009 do 30.11.2009.

 Obejmowao prowadzenie poradnictwa psychologicznego, spoeczno-prawnego raz udzielanie informacji na temat przysugujcych uprawnie, dostpnych usug, sprztu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osb niepenosprawnych.

Ze wsparcia w ramach projektu skorzystao 105 osb, udzielono 110 porad.

 

Rehabilitacja dorosych inwalidw suchu

Usugi indywidualne

Pracownicy  Orodka Rehabilitacji i Wsparcia Spoecznego Niesyszcych w Opolu oraz K Terenowych wiadczyli w roku 2009 nastpujce rodzaje usug dotyczcych spraw indywidualnych:

 • Prawne:

 ? porady i wsparcie dotyczce ulg i uprawnie osb niepenosprawnych, moliwoci uzyskania dofinansowania ze rodkw PFRON w ramach programw likwidacji barier: technicznych, architektonicznych i komunikacyjnych, dofinansowania do turnusw rehabilitacyjnych oraz aparatw suchowych.

- pomoc w pisaniu odwoa

- pomoc w zaatwianiu spraw sdowych: rodzinnych, spadkowych, karnych, cywilnych

- pomoc w uzyskaniu nalenych wiadcze ( ZUS)

 • Zatrudnienie i praca:

- pomoc w rejestracji i wsppraca z Powiatowym Urzdem Pracy w zakresie ofert pracy i kursw podnoszcych kwalifikacje zawodowe, z ktrych mog skorzysta osoby niesyszce.

- Staa wsppraca z pracodawcami osb  niesyszcych, aktywnych zawodowo.

 • Ochrona zdrowia:

- udzia w wizytach, tumaczenie zalece lekarskich i pielgniarskich

- wsppraca z lekarzami rnych specjalnoci: internista, kardiolog, neurolog, pediatra, psychiatra, okulista, laryngolog, rehabilitant

 • Socjalno-bytowe:

- wsppraca z Orodkami Pomocy Spoecznej,

- wsppraca z PCPR

- pomoc w staraniu si o zasiki i dodatki

 • Karne:

- staa  wsppraca z dzielnicowymi

- wsparcie w sprawach sadowych

- wsppraca z prawnikiem

 • Dotyczce nauki, wychowania i rehabilitacji dzieci:

- wsppraca z przedszkolami, szkoami, w ktrych ucz si dzieci osb niesyszcych

- wsparcie w sytuacjach trudnych: udzia w spotkaniach z wychowawc, pomoc w odrabianiu zada domowych, rozwizywanie problemw wychowawczych

 • ycia codziennego:

- wsparcie w rozwizywaniu problemw rodzinnych, wychowawczych ssiedzkich

- wsppraca z urzdami ( Urzd Miasta Opola, PZU, Poczta Polska, Urzd Skarbowy)

- wywiady rodowiskowe

- pomoc w realizacji opat i rozwizywanie biecych problemw ( prd, gaz, czynsz, opaty pocztowe, usugi telefoniczne itp.)

- zaatwianie biecych spraw przez telefon

- tumaczenie treci pism urzdowych, wszelkiego rodzaju umw

      - pomoc w wypenianiu dokumentw urzdowych, poda, wnioskw, listw

      - tumaczenie i omawianie programw telewizyjnych

      - tumaczenie i omawianie artykuw prasowych.

                    

     

Koa terenowe


Oferty pracy

 • Firma ?ZAJSERT?
  Firma ?ZAJSERT? Zakad Pracy Chronionej zatrudni osoby niesyszce. Rodzaj pracy: sprztanie...
 • 1
 • 2

Pogoda w Opolu

°F | °C
invalid location provided

Statystyka

Użytkowników : 7
Artykułów : 46
Odsłon : 20133
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw