19 lipca 2019
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Błąd
 • XML Parsing Error at 2:32. Error 76: Mismatched tag

   Polski Zwizek Guchych Oddzia Opolski  istnieje jako stowarzyszenie od 1956 roku. Jest najstarsz i jedyn organizacj prowadzc rehabilitacj, opiek i pomoc spoeczn dla osb niesyszcych oraz ich rodzin zamieszkujcych wojewdztwo opolskie. Swoimi dziaaniami obejmuje okoo 600 podopiecznych.

Gwne cele i zadania wynikajce ze statutu organizacji to:

 • sprawowanie opieki nad dziemi i modzie z uszkodzonym suchem oraz nad dziemi syszcymi rodzicw niesyszcych poprzez prowadzenie na zlecenie lub wspuczestnictwo w rehabilitacji suchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wyksztacenia i kwalifikacji zawodowych,
 • organizowanie i prowadzenie pracy owiatowej, kulturalnej, zawodowej i spoecznej w rodowisku osb niesyszcych i ich rodzin,
 • organizowanie i prowadzenie dziaalnoci szkoleniowej w rnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym ? w szczeglnoci w zakresie jzyka migowego,
 • organizowanie wasnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego,
 • prowadzenie zawodowej rehabilitacji osb niesyszcych i z uszkodzonym suchem zatrudnionych w jednostkach dziaalnoci gospodarczej Zwizku,
 • prowadzenie dziaa w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i spoecznej
 • propagowanie w  spoeczestwie problemw ochrony  suchu i rehabilitacji osb niesyszcych,
 • udzielanie pomocy spoecznej rodzinom i osobom z uszkodzonym suchem w trudnej sytuacji yciowej
 • promocja osigni spoecznych, intelektualnych i artystycznych osb niesyszcych.

Terenowe Orodki Rehabilitacji i  Wsparcia Spoecznego Niesyszcych Oddziau Opolskiego PZG 

Stanowi podstawow i najstarsz form dziaania oddziaw PZG. Zatrudniaj one specjalistw ds. rehabilitacji i tumaczy jzyka migowego.

Dziaania Orodkw

 • Udzielanie pomocy w zaatwianiu wszelkich spraw socjalno-bytowych
 • Indywidualne wsparcie
 • Wywiady rodowiskowe
 • Udzielanie pomocy w wypenianiu dokumentw, pisaniu poda itp.
 • Porednictwo w kontaktach telefonicznych
 • Usugi tumaczy jzyka migowego
 • Realizacja dziaa na rzecz wzrostu samodzielnoci osb guchych
 • Inicjatywy zmierzajce do integracji i akceptacji spoecznej
 • Organizacja okolicznociowych imprez integracyjnych i wycieczek

wietlice dla dorosych osb niesyszcych tzw. ?Kluby?

   W kadym Kole Terenowym w wyznaczone dni i godziny odbywaj si spotkania czonkw, w czasie ktrych rozmawiaj oni o sprawach z ycia placwek, swoich osobistych problemach, rozwizuj trudne sytuacje i wymieniaj si dowiadczeniami. W ramach spotka ?klubowych? odbywaj si prelekcje, pokazy filmw, spotkania z ciekawymi ludmi itp.

     

Koa terenowe


Oferty pracy

 • Firma ?ZAJSERT?
  Firma ?ZAJSERT? Zakad Pracy Chronionej zatrudni osoby niesyszce. Rodzaj pracy: sprztanie...
 • 1
 • 2

Pogoda w Opolu

°F | °C
invalid location provided

Statystyka

Użytkowników : 7
Artykułów : 46
Odsłon : 20019
Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw