21 sierpnia 2019
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Błąd
  • XML Parsing Error at 2:32. Error 76: Mismatched tag

Literatura

Bouvet D. (1996): Mowa dziecka. Wychowanie dwujzykowe dziecka niesyszcego. Tum. R. Gakowski. Warszawa, WSiP.

Cieszyska J. (2000): Od sowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu jzykowego przez dzieci niesyszce w wieku poniemowlcym i przedszkolnym. Krakw, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej.

Doman G., Doman J. (1992): Jak nauczy mae dziecko czyta. Cicha rewolucja. Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Excalibur. Kobosko J., Kosmalowa J. (1997): Dzieci z uszkodzonym suchem. One s wrd nas. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Kobosko J. (red. 1998): Moje dziecko nie syszy. Materiay dla rodzicw dzieci z wada suchu. Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaci Osb Niesyszcych i Niedosyszcych "Czowiek- Czowiekowi".

Kornas-Biela D. (2000): Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia suchu u dziecka. Dowiadczenia rodzicw, pomoc profesjonalistw. W: Kornas-Biela D. (red.): Rodzina: rdo ycia i szkoa mioci. Lublin 2000, Wyd. KUL, s. 459-477.

Korzon A. (1996): Totalna komunikacja jako podejcie wspomagajce rozwj zdolnoci jzykowych uczniw guchych. Krakw, Wyd. Naukowe WSP.

Krakowiak K. (1995): Fonogesty jako narzdzie formowania jzyka dzieci z uszkodzonym suchem. Komunikacja jzykowa i jej zaburzenia. T. 9, Lublin 1995, Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej, 361 s.

Krakowiak K. (2000): O potrzebie pomocy dla rodzin wychowujcych dzieci z uszkodzeniami suchu. W: Kornas-Biela D. (red.): Rodzina: rdo ycia i szkoa mioci. Lublin 2000, Wyd. KUL, s. 439-458.

Krakowiak K. (2003): Szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami suchu. Stalowa Wola, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej KUL 2003.

Krakowiak K. (2003): O wsparcie studentw niesyszcych w spoecznoci akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Krakowiak K. (2003): Kim jest moje niesyszce dziecko? Rozwaania o ukrytych zaoeniach antropologicznych wspczesnych koncepcji surdopedagogiki i audiofonologii. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Krakowiak K.: (2001) Czy istnieje fonogestowa odmiana polszczyzny? "Audiofonologia", T. XX, s. 51-72.

Krakowiak K. (2002): Metoda fonogestw jako szansa na pene i wszechstronne wyksztacenie osb niesyszcych. "Szkoa Specjalna"2002, nr 2 (marzec-kwiecie), s. 68-79.

Krakowiak K. (2004): Rola sylaby w procesie opanowywania jzyka przez dziecko niesyszce. "Logopedia" t. 33, s. 192-203.

Krakowiak K. (2004): Nowe podstawy wychowania jzykowego dzieci z gbokimi prelingwalnymi uszkodzeniami suchu. "Audiofonologia", t. 25, s. 1-9.

Krakowiak K. (2005): Antynomie poznawcze w surdopedagogice i sposoby radzenia sobie z ich dolegliwoci. W: Filozofia a pedagogika. Studia i szkice. Red. P. Dehnel i P. Gutowski. Wrocaw: Wyd. Nauk. Dolnolskiej Szkoy Wyszej Edukacji TWP, s. 151-170.

Krakowiak K., Skowska J. (1996): Mwimy z fonogestami. Przewodnik dla rodzicw i przyjaci dzieci z gboko uszkodzonym suchem. Warszawa, WSiP.

Krakowiak K. (2006): Nie gos, ale sowo...,Lublin, Wyd. KUL.

Lane H. (1996): Maska dobroczynnoci. Deprecjacja spoecznoci guchych. Tum. T. Gakowski, J. Kobosko. Warszawa, WSiP. Leszka J. (2000): Trudne wybory rodzicw wychowujcych dzieci niesyszce. W: Kornas-Biela D. (red.): Rodzina: rdo ycia i szkoa mioci. Lublin 2000, Wyd. KUL, s. 479-490.

Leszka J. (2000): Kompetencja jzykowa dzieci niesyszcych ksztaconych z zastosowaniem rnych metod (studium porwnawcze). " Audiofonologia" R. XVI, s. 69 - 101.

Perier O. (1992): Dziecko z uszkodzonym narzdem suchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne. Prze. T. Gakowski. Warszawa, WSiP.

Piaget J. (1992): Mowa i mylenie u dziecka. Warszawa, PWN.

Piaget J. (1966): Narodziny inteligencji dziecka. Warszawa, PWN.

Piaget J. (1966): Studia z psychologii dziecka. Warszawa, PWN.

Piaget J. (1966): Narodziny inteligencji dziecka. Warszawa, PWN.

Piaget J. (1966): Studia z psychologii dziecka. Warszawa, PWN.

Pietrzak W. (1982): Rozumienie emocji czowieka przez dzieci guche. "Szkoa Specjalna" 6(113), 405-413.

Pietrzak W.: (1986): Wpyw jzyka migowego na proces uoglniania i werbalizacj u uczniw guchych. W: Czowiek niepenosprawny w spoeczestwie. Materiay II Kongresu TWK Warszawa 1-2 padziernika 1983. Red. A. Hulek. Warszawa, PZWL, 205-208.

Pietrzak W. (1992): Jzyk migowy dla pedagogw. Warszawa, WSiP.

Pietrzak W. (1991). Dzieci z wad suchu. W: Dziecko niepenosprawne w rodzinie. Warszawa, WSiP.

Pietrzak W. (1993). Gusi - mity i fakty. W: Problemy Rehabilitacji Spoecznej i Zawodowej nr 1-2 (135-136). Warszawa, CNBSI.

Pietrzak W. (1994): Rne drogi poznawania jzyka przez dzieci z wad suchu. W: Guchota a jzyk. Red. S. Grabias. Komunikacja jzykowa i jej zaburzenia, T. 7. Lublin, Wyd. UMCS, PZG, 91-100.

Prillwitz S. (1996): Jzyk, komunikacja i zdolnoci poznawcze niesyszcych. Tum. T. Duliski. Warszawa, WSiP. Sacks O. (1998): Zobaczy gos, Pozna, Zysk i s-ka Wydawnictwo.

Sia-Nowicki S. (1986): Z dowiadcze guchego nauczyciela w nauczaniu jzyka obcego w redniej szkole specjalnej dla guchych w Polsce. W: Czowiek niepenosprawny w spoeczestwie. Materiay II Kongresu TWK Warszawa 1-2 padziernika 1983. Red. A.Hulek. Warszawa, PZWL, 208-209.

Skaryski H. (1993): Wszczepy limakowe. "Co sycha? Poradnik dla Rodzicw Dzieci z Wad Suchu" 1(4), 5-9.

Szczepankowski B. (1988): Podstawy jzyka migowego. Podrcznik dla nauczycieli. Warszawa, WSiP.

Szczepankowski B. (1999): Niesyszcy ? Gusi ? Guchoniemi. Wyrwnywanie szans, Warszawa, WSiP.

Szczepankowski B. , Rona M. (1994): Szkolny sownik jzyka migowego. Bydgoszcz, Vinea.

widziski M. , Czajkowska-Kisil M. (1998): Czy guchoniemy jest naprawd niemy? ?Kosmos. Problemy nauk biologicznych? T. 47, nr 3(240):?Usysze wiat ? zrozumie dwik?, s. 243-250.

widziski M. , Gakowski T. (red. 2003): Studia nad kompetencj jzykow i komunikacj niesyszcych, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Polski Komitet Audiofonologii, Instytut Guchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego

Wojda P. (2000): Rola jzyka migowego w yciu rodziny dziecka niesyszcego. W: Kornas-Biela D. (red.): Rodzina: rdo ycia i szkoa mioci. Lublin 2000, Wyd. KUL, s. 491-510.

Zalewska M. (1998): Dziecko w portrecie z zamalowan twarz. Psychiczne mechanizmy zaburze tosamoci dziecka guchego i dziecka z opnionym rozwojem mowy. Warszawa, Jacek Santorski &CO Wydawnictwo.

Zieliska J. (2004): Diagnoza i terapia sprawnoci ortofonicznej dzieci z uszkodzeniem suchu wspomagane technik komputerow. Krakw: Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Zieliska J. (2004): Edukacja dzieci z uszkodzeniem suchu w spoeczestwie informacyjnym. Toru : Wyd. Adam Marszaek.

Zieliska J. (2004): Komputer w rozwoju sprawnoci komunikacyjnej dzieci niesyszcych. Toru: Wyd. Adam Marszaek.

     

Koa terenowe


Oferty pracy

  • Firma ?ZAJSERT?
    Firma ?ZAJSERT? Zakad Pracy Chronionej zatrudni osoby niesyszce. Rodzaj pracy: sprztanie...
  • 1
  • 2

Pogoda w Opolu

°F | °C
invalid location provided

Statystyka

Użytkowników : 7
Artykułów : 46
Odsłon : 20132
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw