XVI Turystyczny Prima aprilis ? Ryczyn 2010

    27 marca grupa podopiecznych Opolskiego Oddziau Polskiego Zwia?zku Guchych wyruszya na wycieczke? do Ryczyna ? dawnego grodu obronnego.     Pierwsza wzmianka o Ryczynie pochodzi z XI wieku. Grodzisko pooz?one jest w poowie drogi mie?dzy Oawa? a Brzegiem. Ryczyn podobnie jak Koz?le, Opole, Racibo?rz, Wrocaw peni funkcje? przede wszystkim strategiczna? ? od po?nocy strzeg granicy kraju i Odry. Okoo wieku XVI Ryczyn straci swoje znaczenie z powodu szybkiego rozwoju pobliskich miast ? Oawy i Brzegu. Do dnia dzisiejszego przetrway tylko resztki osady skadaja?cej sie? kiedys? z dwo?ch grodzisk (duz?ego i maego), trzech osad i cmentarzyska. Kaz?dego roku w ryczyn?skim grodzisku wraz z nastaniem wiosny organizowany jest festyn rycerski. W tym roku juz? po raz szesnasty.  

Podopieczni Koa Terenowego w Nysie po raz pierwszy odwiedzili gro?d ryczyn?ski rok temu. Impreza bardzo im sie? spodobaa. Za ich namowa? w tym roku do Ryczyna wybrali sie? ro?wniez? Gusi z innych miast Opolszczyzny ? Opola, Prudnika, Brzegu, Grodkowa i Krapkowic.
Grupa z Nysy dzien? rozpocze?a od dwugodzinnej ka?pieli w brzeskim aquaparku. Z reszta? wycieczki spotkaa sie? w Lipkach, stamta?d caa grupa pieszo dotara na teren grodziska.
Najpierw zwiedzalis?my stanowiska archeologiczne. Potem ogla?dalis?my pokazy straz?y poz?arnej. Najbardziej podobay sie? najmodszym. Kaz?dy mo?g obejrzec? z bliska wozy straz?ackie, zobaczyc? jak wygla?da akcja gas?nicza, a po zwiedzaniu zjes?c? kiebase? z ogniska. Niestety w tym roku nie dopisaa pogoda. Przez cay dzien? pataa nam figle. Na zmiane? pada deszcz i s?wiecio son?ce.
Najwie?ksza? atrakcja? turystycznego Prima aprilis mieli byc?, jak co roku, rycerze. Jednak tym razem dzielni wojowie wystraszyli sie? deszczu i nie dotarli do grodziska. Mimo to impreza bya bardzo udana.