Warsztaty pierwszej pomocy, film o niesłysza?cych i pyszny pocze?stunek. W Opolskim Oddziale Polskiego Zwia?zku Głuchych s?wie?towalis?my Dzien? Kobiet.

W tym roku Dzien? Kobiet obchodzilis?my troche? po?z?niej niz? zazwyczaj. 12 marca do siedziby Koła Terenowego w Opolu zjechali Głusi z całego wojewo?dztwa. S?wie?towanie rozpocze?lis?my dos?c? nietypowo, bo od warsztato?w pierwszej pomocy. Poprowadziły je studentki ratownictwa medycznego z Wojewo?dzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu. Nasi podopieczni mogli dowiedziec? sie?, jak zachowac? sie? w sytuacji zagroz?enia z?ycia lub zdrowia. Uczylis?my sie?, jak robic? sztuczne oddychanie, jak ocenic? stan poszkodowanego, zrobic? masaz? serca. Che?tnych do sprawdzenia swoich umieje?tnos?ci nie brakowało. Zaje?cia były bardzo ciekawe, wszystkie wiadomos?ci moglis?my sprawdzic? w praktyce, na profesjonalnym fantomie i sobie nawzajem.

Wie?kszos?c? z naszych podopiecznych po raz pierwszy miała okazje? zobaczyc?, jak udzielac? pierwszej pomocy. W Polsce  wcia?z? niewiele oso?b potrafi pomo?c w razie wypadku. Niestety nasz niewiedza moz?e kosztowac? kogos? z?ycie, dlatego takie zaje?cia sa? niezwykle waz?ne.
Po nauce przyszedł czas na zabawe? i pocze?stunek. Cze?s?c? solenizantek ogla?dała  film o niesłysza?cych ze Stano?w Zjednoczonych, reszta rozmawiała przy kawie i pysznym cies?cie. Zabawa trwała do po?z?nych godzin nocnych.
W imprezie wzie?ło udział prawie czterdziestu podopiecznych Opolskiego Oddziału PZG.