Studenci ucza? sie? migac?

Uniwersytet Opolski nawia?za wspo?prace? z Opolskim Oddziaem Polskiego Zwia?zku Guchych. Jej efektem sa? zaje?cia z je?zyka miganego dla studento?w.

    Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wprowadzi do siatki zaje?c? je?zyk migany jako przedmiot fakultatywny.
Migac? uczy sie? dwudziestu szes?ciu studento?w studio?w uzupeniaja?cych kierunku pracownik suz?b spoecznych. Zaje?cia be?da? odbywac? sie? przez dwa semestry. Maja? przygotowac? przyszych pracowniko?w socjalnych do kontaktu z osobami niesysza?cymi, zapoznac? ich z go?wnymi problemami ich przyszych podopiecznych.
Pierwsze zaje?cia odbyy sie? 18 lutego. I jak to zwykle bywa, nie nalez?ay do najatwiejszych. Na razie z?acy zmagaja? sie? z alfabetem. I choc? re?ce nie zawsze nada?z?aja? za mys?lami i je?zykiem widac? poste?py.
Opolscy studenci ucza? sie? je?zyka miganego, czyli Systemu Je?zykowo Migowego. Jest to odmiana ojczystego je?zyka fonicznego, kto?ra wykorzystuje znaki naturalnego je?zyka migowego (PJM) w poa?czeniu z gramatyka? je?zyka polskiego i gos?na? artykulacja?. SJM to sztuczna odmiana je?zyka migowego stworzona dla potrzeb porozumiewania sie? oso?b sysza?cych z niesysza?cymi. Je?zyk migany stanowi podstawe? do nauki naturalnego je?zyka migowego.
Uniwersytet Opolski to druga po Wojewo?dzkim Zakadzie Doskonalenia Zawodowego instytucja, w kto?rej propaguje sie? nauke? je?zyka miganego. Zaje?cia prowadzone sa? przez wykwalifikowana? kadre?, kto?ra dba o poziom merytoryczny zaje?c?.